https://profdrbasakyalcin.com/wp-content/uploads/2020/10/bk.jpg

BİLİMSEL TOPLANTILAR VE KONGRELERDE PANELİSTLİKLER:

 1. Major doku uygunluk kompleksi ve MHC molekülleri. 1. Dermatoimmünoloji Güz OkuluTemel İmmünoloji Kursu. Marmaris 21-23 Eylül 2007.
 2. İmmün Tolerans ve otoimmünite. 1. Dermatoimmünoloji Güz OkuluTemel İmmünoloji Kursu Marmaris 21-23 Eylül 2007.
 3. MHC ve antijen sunumu. 2. Dermatoimmünoloji Güz OkuluTemel İmmünoloji Ve Alerji Kursu. Kıbrıs  4-7 Eylül 2008.
 4. Lenfositler. 2. Dermatoimmünoloji Güz OkuluTemel İmmünoloji Ve Alerji Kursu. Kıbrıs  4-7 Eylül 2008.
 5. Yalçın B. Antijenin hazırlanması, sunulması ve MHC molekülleri. XXII. Ulusal Dermatoloji Kongresi. 14-18 Ekim 2008. KONYA.
 6. T lenfositler ve alt grupları. XXII. Ulusal Dermatoloji Kongresi. 14-18 Ekim 2008. KONYA.
 7. Kimyasal soyucuların etki mekanizmaları 5. Uludağ Kozmetoloji Günleri 26 Şubat- 1 Mart 2009. BURSA
 8. Gebelikte dermatolojik tedaviler. Dermatoloji Dermatoonkoloji Gündemi. 26- 30 Mayıs 2010. ÇEŞME
 9. Doğal Bağışıklık sisteminin yapı ve işleyişi. 3. Dermatoimmünoloji Güz Okulu. Eylül 2010. BODRUM.
 10. Stres, nöroendokrin sistem ve deri. XXIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 19-23 Ekim 2010. ANTALYA
 11. Güneşten korunma. 6. Ulusal Kanserli Hastalar Kongresi 1-2 Nisan 2011 ANKARA.
 12. HPV aşıları. 5. Pediatrik Dermatoloji Günleri. 13- 16 Nisan 2011. KUŞADASI.
 13. Deri immünolojisinde güncel görüşler. 6. Ege Dermatoloji Günleri. 4-8 Mayıs 2011 DALAMAN.
 14. B hücreli lenfomaların tedavisi. Kırıkkale Üniversitesi, 3 Haziran 2011.
 15. Otoinflamasyon –otoimmünite. 20. Prof. Dr. LütfüTat Sempozyumu Ankara 16- 20 Kasım 2011.
 16. Gebelik ve Pemfigus. 7. Ege Dermatoloji Günleri İzmir. 9-13 Mayıs 2012.
 17. Fotodermatozlar. 2. Acıbadem Dermatoloji Günleri İstanbul 3 Haziran 2012.
 18. Alerjik hastalıklara otoinflamatuvar ve otoimmün pencereden bakış. 4. Dermatoimmünoloji Güz Okulu. Fethiye, 19-22 Eylül 2012.
 19. MHC genleri ve molekülleri ile bunların klinik önemleri. 4. Dermatoimmünoloji Güz Okulu. Fethiye, 19-22 Eylül 2012.
 20. Dermatolojik Aciller. 5. Dermatoloji Kış Okulu. Antalya, 11-15 Aralık. 2012.
 21. Tırnak psoriazisi, NAPSI ve tedavide biyolojik ajanların etkinliği. 8. Ege Dermatoloji Günleri. Çeşme/İzmir, 8-12 Mayıs 2013.
 22. İnsan derisinin anatomisi ve fizyolojisi. Kozmetik Ürünlerde Güvenlilik Değerlendirmesi Kursu. Ankara, 7-9 Haziran 2013.
 23. Deri İrritasyonu- Deri duyarlanması. Kozmetik Ürünlerde Güvenlilik Değerlendirmesi Kursu. Ankara, 7-9 Haziran 2013.
 24. Gebelikte dermatolojik tedavilerin kullanımı. 21. Prof. Dr. Lütfü Tat Sempozyumu. 13-17 Kasım 2013 Ankara.
 25. Dermatolojik Aciller. 6. Dermatoloji Kış Okulu. Antalya, 10-14 Aralık. 2013.
 26. Romatolojik Hastalıklarda Dermatolojik problemler. 6. Uluslararası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi 25- 29 Mart 2014 Antalya.
 27. Çocukluk dönemi tırnak hastalıklarının tedavisinde yenilikler. 6. Pediatrik Dermatoloji Günleri 17-20 Nisan 2014 Kıbrıs.
 28. Fiziksel ürtikerde tanısal testler. 9. Ege Dermatoloji Günleri 7-11 Mayıs 2014 Marmaris.
 29. Endokrinopatilerin eşlik ettiği otoimmün deri hastalıkları: psoriazis. 10 Çukurova Dermatoloji Günleri 5-8 Haziran 2014 Kapadokya.
 30. Kanser immünolojisi. 5. Dermatoimmünoloji güz okulu 18-21 Eylül 2014 Bodrum.
 31. Otoinflamasyon ve otoinflamatuvar hastalıkların yeni spektrumu. 25. Ulusal Dermatoloji Kongresi 21-25 Ekim 2014 Antalya.
 32. Dermatolojik Aciller. 7. Dermatoloji Kış Okulu. Antalya, 10-14 Aralık. 2014.
 33. Ürtiker etiyopatogenezinde yenilikler. 8. Dermatoloji Bahar Sempozyumu 9-12 Nisan 2015 Antalya.
 34. Kutanöz lupus eritematozusta klinik ve laboratuvar. 10. Ege Dermatoloji Günleri 5-10 Mayıs 2015 Fethiye.
 35. Bölgesel zayıflamada mezoterapi bir mit midir? 7. İstanbul Kozmetolojik Dermatoloji Sempozyumu 24- 29 Mayıs 2015
 36. Biyolojik direnci 22. Lütfü Tat Dermatoloji Sempozyumu 2015 Ankara Dermatolojide gelecekteki tedaviler 11. Çukurova Dermatoloji Günleri 2- 5 Haziran 2016, Adana.
 37. Otoimmün büllü hastalıkların tedavisinde  IVIG. 6. Dermatoimmünoloji Allerji Güz Okulu 7- 10 Eylül 2016 Bodrum
 38. IVIG yönetimi. 6. Dermatoimmünoloji Allerji Güz Okulu 7- 10 Eylül 2016 Bodrum
 39. MHC molekülleri. 6. Dermatoimmünoloji Allerji Güz Okulu 7- 10 Eylül 2016 Bodrum
 40. Psoriasiste metabolik sendrom 26. Ulusal Dermatoloji Kongresi 19- 23 Ekim 2016 Antalya.
 41. Lazerler. Serbest Kürsü. 6. Dermatolojik Cerrahi Günleri 17- 20 Kasım 2016 Ankara (Oturum Başkanı)
 42. Dermatolog Gözüyle Melanom. 2. Melanom Sempozyumu. 2 Aralık 2016, Ankara (Oturum Başkanı).
 43. Deri mikrobiyomu 9. Dermatoloji Bahar Sempozyumu 12-15 Nisan 2017 Antalya
 44. Fiziksel Ürtiker Tiplerinde Tanı ve Tedavi. ’12.Ege Dermatoloji Günleri 10 – 14 Mayıs 2017 Bodrum
 45. Çocuklarda anogenital siğillere yaklaşım 12. Prof. Dr. Faruk Nemlioğlu Dermatolojide Gelişmeler Simpozyumu, Kozmetoloji ve Dermatoloji Akademisi Derneği. 18-21 Mayıs 2017
 46. İlaç reaksiyonlarında tedavi. 12. Çukurova Dermatoloji Günleri 11-15 Nisan 2018
 47. -Palmoplantar püstülozis ayrı bir grup hastalık mı? 11. Anadolu Romatoloji Günleri 2-6 Mayıs 2018  Antalya
 48. Biyolojik Tedavilerde Yeni Bir Boyut: Biyobenzerler. 13. Ege Dermatoloji Günleri 8-13 Mayıs 2018 Fethiye
 49. Alopesi Areata Tedavisinde Algoritmik Yaklaşım 13. Dermatolojide Gelişmeler  Simpozyumu 10-13 Mayıs 2018 Antalya
 50. Saçlı Deri, Tırnak ve Palmoplantar Bölge Psöriasisinde Tedavi. 1. Karadeniz Dermatolojide Yenilikler Sempozyumu 30 Haziran 2018 Samsun
 51. Doku uygunluk antijenleri, antijen işlenişi ve sunumu 7. Dermatoimmünoloji ve Alerji Güz Okulu, 26 – 29 Eylül 2018 Bodrum
 52.  İmmüntolerans mekanizmaları & otoimmünite gelişimi 7. Dermatoimmünoloji ve Alerji Güz Okulu, 26 – 29 Eylül 2018 Bodrum
 53. Psoriasis patogenezinde yenilikler. 27. Ulusal Dermatoloji Kongresi  16-20 Ekim 2018  Antalya
 54. Olgularla Biyolojik Ajanlar (Omalizumab, Rituksimab, IVIG, interferon, anti-TNF α ajanlar, Ustekinumab, Anti-IL 17) 11. Dermatoloji Kış Okulu 5 – 8 Aralık 2018  Antalya
 55. Pemfigus’ta Tedavi Seçenekleri. 10. Spil Dermatoloji Günleri Sempozyumu  19-21 Nisan 2019 Marmaris
 56. Psöriasisde Sistemik Tedavi Endikasyonları ve Yönetimi. 2. Karadeniz Dermatolojide Yenilikler Sempozyumu 16 Haziran 2019 Samsun
 57. Hidradenitis suppurativada tedavi seçenekleri. VI. DOD Dermatoloji Gündemi 05-08 Eylül 2019 Sapanca
 58. Psoriasiste Geleneksel Tedaviler. 28 Ulusal Dermatoloji Kongresi 24- 28 Eylül 2019 Antalya
 59. Dermatoskopi (Oturum Başkanı) 2. Prof. Dr. Celalettin Muhtar Dermatoloji Günleri 16-17 Kasım 2019 İstanbul
 60. Dermatologlar için immünoloji 24. Prof. Dr. Lütfü Tat Sempozyumu 20-24 Kasım 2019  Ankara
 61. Atopik dermatit patofizyolojisi. Atopic Dermatit Kursu Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği 29 Şubat 2020 İstanbul
 62. Psoriaziste yolaklar ve sitokinler. Erciyes Dermatoloji Zirvesi 5-7 Mart 2020 Kayseri